محسن ناصری

محسن ناصری متولد ۱۳۵۷ شهرستان نیشابور ( خراسان رضوی)

 

 • طراح لباس و پارچه
 • کارشناسی طراحی پارچه و لباس دانشگاه هنر تهران
 • کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن دانشگاه هنر تهران
 • عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
 • مدیر گروه طراحی و چاپ پارچه دانشکده هنر دانشگاه سمنان (سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴)
 • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر دانشگاه سمنان (سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵)
 • تدریس در دانشگاه های: هنر تهران- تربیت دبیر فنی شریعتی (دختران) تهران- علم و فرهنگ تهران- تربیت دبیر فنی انقلاب اسلامی (پسران) تهران- علمی کاربردی  ازسال ۱۳۸۱
 • مدیر داخلی نشریه هنرهای کاربردی دانشکده هنر دانشگاه سمنان از سال۱۳۹۱
 • عضو شورای راهبردی مد و لباس دانشگاهی کشور در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
 • عضو کارگروه مد و لباس استان سمنان
 • عضو انجمن طراحان لباس و پارچه ایران